Stopársky denník

Dátum Čas Staroba Lomy Kroky Predmety Povrch Poznámky
               
               

 

Legenda

 

≈  nepresnosti na rovine - revírovanie

#  nekvalitná stopa, pes by ju sám neprešiel

 

¬  slabá práca na lomoch - pretáča sa / prebieha

•   neoznačený predmet

 

o   rýchly postup na stope

Povrchy:                                        Predmety:

TR - tráva                                        D - drevo

 

OR - ornica                                      K - koža

OZ - ozimina                                    P - plsť

 

ST - strnisko                                    G - guma

Ď - ďatelina                                     T - textil

 

L - les, zmiešaný povrch