Erin Královská Manta

  • Pohlavie: Suka
  • Farba: Sobolia
  • Vyšetrenie na luxáciu pately: 0/0
  • Výstavy: V2
  • Skúšky/ Preteky:
    • Dogdancing: F1, DwD1, MD1, HTM1 - MoD1 
  • Bonitácia:  2015
  • www: https://activespaniels.webnode.cz/