Emma Královská Manta

Pohlavie: Suka
Farba: Sobolia
Vyšetrenie na luxáciu pately: -
Výstavy:  V2 res. CAC
Bonitácia:  -