BAT tréning

Vďaka situáciam a udalostiam, ktoré nám priniesol život, som bola viac či menej nútená hľadať nové riešenia a možnosti na to, aby som tým mojím láskam umožnila fungovať vo svete. A tak som sa postupne prepracovala pre mnohých behavioristov už známemu modelu nápravy agresívnych či bojazlivých psov, k BATu. 

Čo je BAT? BAT umožňuje psom, ale i zvieratám ako takým opäť žiť s ľuďmi v radosti a s dôverou. BAT napomáha reaktívnemu psovi naučiť sa  zvládať situácie a naplniť svoje potreby iným spôsobom akým do danej doby fungoval (napr. štekanie na ľudí, úprk, agresivita a podobne).   BAT je aplikácia metódy znecitlivenia v kombinácií s ovládateľnosťou.  BAT bol vyvinutý Grisha Stewart, ktorá svoje znalosti začala zdielať v roku 2009 a neustále doplňuje nové a nové poznatky.  

Na internete sa nachádza už dostatočné množstvo zdrojov vrátane výukových videí, ktoré popisujú BAT. Nižšie budem uvádzať a doplňovať zdroje, bohužiaľ všetko je v anglickom jazyku, ale v dobe translatora:) snáď podstatu pochopia všetci: